STEMMING OG TEKNISK ARBEID ( REGULERING) AV PIANOER OG FLYGLER

 .Jeg er utdannet piano/ flygeltekniker og stemmer med bred erfaring med instrumenter i private hjem, skoler, kirker, i forbindelse med konserter og opptak i studioer. 

Med treårig teknisk utdannelse i bunnen , følges det opp med etterutdanning og kurs i Tyskland med jevne mellomrom. 

Mine kunder er vanligvis i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, men jeg tar også på meg oppdrag andre steder i landet på forespørsel.

BE OM ET TILBUD

 
 
 
 

Tjenester:


STEMMING

 Det anbefales stemming minst en gang i året på grunn av forandringer i luftfuktigheten innendørs fra sommer til vinterhalvåret.  Disse forandringene er årsaken til at instrumenter blir ustemte.

Pianostemmerens jobb er å balansere den enorme trekkraften som er mellom 10-30 tonn, avhengig av størrelsen på instrumentet. Det er avgjørende at stemmeren har god stemmenøkkel teknikk. Dette 

innarbeides bare gjennom flere års arbeid med forskjellige instrumenter som er både eldre og nye. Det er også viktig å få god veiledning med ekspertene på feltet. 


SLIPING AV HAMMERHODENE

For å forme og fjerne ujevnheter i filten.


HVA ER REGULERING?

Regulering er justering av de mekaniske delene i pianoer og flygler.


REGULERING AV FlYGELMEKANIKK


Mange er overrasket over at regulering av mekanikken forbedrer klangen.  Før sliping, forming og intonering av hamrene, vil fjerning av treghet og regulering av delene, forbedre hamrenes anslag mot strengene.

Hamrene blir mer stabile og har mulighet til å treffe strengene mer "fokusert'' uten at deler, som trengte tilsyn og justering, hindrer dette.

Et eksempel: Når man skifter olje på en bil vil den på et tidspunkt også trenge å skifte oljefilteret slik at bilen fungere best. 

En flygelmekanikk har mer enn 10,000 tusen bevegelige deler som trenger tilsyn. 

Grunnen til dette er forandringer i klimatiske forhold og hvor mye instrumentet brukes.

Mekanikken er bygget opp av tre, metallfjærer, filt, lær og noen metalldeler og skruer som bør kontrolleres. I tillegg, skal trege deler som forhindrer mekanikken i å bevege seg som normalt, undersøkes og rettes på.

Mekanikken har justeringsmål som gjøres i millimeter og jobben er derfor svært presisjonspreget. Reguleringen påvirker anslaget slik at instrumentet får bedre respons og blir jevnere å spille på.


Hvis mekanikken har aldri blitt regulert siden instrumentet var nytt, vil jobben ta lengre tid enn hvis det har vært regulert noen ganger før. Jobben holder anslaget og klangen ved like slik at det ikke forringes over tid.

Intonering av hammerhodene gjøres til sist. 

Regulering og intonering kan ta til sammen 12-16 timer og kanskje noe lengre, avhengig av tilstanden på instrumentet og hvor mye justering som trengs.

Anbefalingen fra produsenter er at mekanikken reguleres hvert 3-5 år.  Da kan det normalt ta en dag.

 Konsert og studioinstrumenter justeres oftere,  som resulterer i kortere arbeidstid. 


REGULERING AV PIANOMEKANIKK

Det er omtrent like mange deler i en piano mekanikk som i en flygel mekanikk. Piano mekanikken trenger også tilsyn. Mekanikken er bygget opp på en annerledes måte men trenges også regulering fra tid til annen. 

 


INTONERING

Intonering av hammerhodene gjøres med nåler.  Dette forbedrer lyden i instrumentet ved å fjerne skarpe toner. Instrumentet får en jevn og åpen klangfarge. 

KLIMA

Pianoer og flygler er bygget av treverk for det meste, bortsett fra jernrammen

Forandringer i luftfuktighet er årsaken til at instrumenter blir ustemte. Spilling er også årsaken men det er i hovedsak de klimatiske forandringene fra vinter til sommer og omvendt som gjør at de blir ustemte.  

Direkte sollys og kaldt trekk bør unngås og de bør ikke stå i nærheten av varmekilder som radiatorer, peis og ovner. Akustiske instrumenter er følsomme!

En luftfukter i rommet i vinterhalvåret er en god investering slik at instrumentet holder seg mer stabilt og at  stemmingen varer lengre. 

Et klimasystem kan også hjelpe med å stabilisere instrumentet :  Piano Lifesaver fra Dampp-Chaser.-Corporation.

Noen referanser på mitt arbeid:

2011-'The Attic': Hayden Powell innspilt på Musikkloftet AS

2024- 'The Pianists Garden': Olga Konkova innspilt på Musikkloftet AS

2015-Camille Saint-Saëns pianokonsert no 2 i g moll med den Ukrainske pianisten, Vadym Kholodenko og KORK, innspilt i NRK Store Studio

2015- 2nd Thoughts': Knut Riisnæs Kvartet ,spor 1-6 innspilt i Sparkle Sound Studios.

2019- 'The Kernel' : Knut Riisnæs Kvartet spor 6,8,9 og 10 innspilt på Musikkloftet AS.

2019- 'God Jul med Alle Tiders Advent', Blommenholm Classics.

2000- Anders Aarum Trio: 'The Lucky Strike' innspilt på Musikkloftet AS

2005- Anders Aarum Trio: 'Absence in Mind' innspilt på Musikkloftet AS

2006- Anders Aarum Trio: 'First Communion' innspilt på Musikkloftet AS

2023- Anders Aarum Trio: 'Oslo Puzzle' innspilt på Musikkloftet AS

2023- ''Into the Wild Hills': Innspilt på Musikkloftet AS

2020-Maria Kannegaard Trio: 'Sand i en Vik',  Spellemannprisen for jazz,  innspilt i Newtone Studio AS

2021- 'Schwanengesang' innspilt i Newtone Studio AS

2022- 'Himlen är oskyldigt blå': Helge Nysted, inspilt i Dryhill Studio AS  i Oslo. 

2021- Olga Konkova Trio: 'Open Secret' , innspilt på Musikkloftet AS

2000- Silje Nergaard: ' Port of Call' ,  innspilt på Musikkloftet AS

2003- 'Nightwatch': Silje Nergaard, spor 5 og 6 innspilt på Musikkloftet AS

2000- 'Come Shine' innspilt på Musikkloftet AS

2004- 'De To Stemmer', Karoline Krüger, nominert til Spellemann for Viser. Innspilt på Musikkloftet AS

2004- 'Silver': Spellemannprisen for jazz. Innspilt på Musikkloftet AS

2006- 'Den Lange Taushet' Havroy/Johnsen, innspilt på Musikkloftet AS

2008- 'Excess Luggage', innspilt på Musikkloftet AS

2010- 'You Had Me at Goodbye': Espen Eriksen Trio. Innspilt på Musikkloftet AS
 RÅDGIVNING

Spør meg gjerne om råd ved eventuelt kjøp av et instrument. Autoriserte pianoteknikere vet hvilke feil man skal lete etter slik at du unngår ubehagelige overraskelser, for eksempel et piano eller flygel som ikke holder stemmingen på grunn av for løse nagler, sprekker på steget (broen) hvor strengene ligger an eller en sprekk i jernrammen. I disse tilfellene, vil instrumentet ikke kunne holde stemmingen. 
Jeg hører gjerne fra deg.

Ring eller send meg en epost. Du kan gjerne benytte kontaktskjemaet øverst på siden.