INFO

KUNNSKAP, KVALITET OG ERFARING

Du bør ikke overlate instrumentet ditt til hvem som helst. Flygler og pianoer har avansert mekanikk der alle funksjoner spiller inn på det endelige resultatet.INNEKLIMA

Pianoer og flygler bør ikke stå rett ved en varmeovn, i direkte sollys eller direkte trekk. De bør stå minst 2 meter fra varmekilder. Varme i gulvet kan være direkte skadelig for instrumenter.  Sprekker kan oppstå i klangbunnen og i andre deler av instrumentet og gjøre stemmingen ustabil og påvirke mekanikken. Det er en fordel å holde jevn temperatur og fuktighet i rommet der instrumentet står. Skiftet mellom årstidene er vanskelig for et piano og derfor er det bra å tilføre fuktighet i rommet i vintermånedene, slik at overgangen ikke blir så stor når sommeren kommer. Klangbunnen trekker til seg fuktighet om sommeren og krummer, når vinteren og et tørrere inneklima kommer flater den seg ut igjen. Strengene følger med denne bevegelsen i klangbunnen og etter en tid kan dette forårsake små sprekker på steget (broen som strengene ligger an på) som er limt til klangbunnen. Stegstiftene blir løsere i festet på grunn av disse sprekkene og det oppstår dermed svingninger/vibrasjoner. Stemmingen vil holde dårlig i området der dette skjer. Der det er vanskelig å holde jevnt inneklima vil et  Piano Life  Saver System’ fra Dampp- Chaser Corporation være en bra investering. Det er et klimaanlegg for flygler og pianoer som reduserer klangbunnens bevegelser og stabiliserer instrumentet.

STEMMING

Instrumenter er mest stabile og vil holde stemmingen lenger hvis de stemmes regelmessig. I et privat hjem holder det normalt med en gang i året, avhengig av bruk og instrumentets tilstand. Institusjoner, kirker og skoler som benytter instrumentene mye bør vurdere å stemme dem tre til fire ganger i løpet av året. Pianoer og flygler som benyttes til studio-opptak eller konserter stemmes normalt før hver bruk og gis i tillegg løpende vedlikeholds-stemming, ofte med teknisk ettersyn og gjennomgang.


På grunn av det enorme strengespennet i et piano:  10-15 tonn ( konsertflygler: 30 tonn ) , er det en fordel å unngå store justeringer. Dette er for at instrumentet skal være stabilt.  Derfor bør man ikke vente for lenge mellom hver stemming.  Hvis pianoet ligger for lavt i forhold til kammertonen, kan  det gis et 'opptrekk' i tillegg til stemming. Det bør stemmes igjen etter tre til seks måneder.Renee G Ingeberg

Renee G Ingeberg Copyright @ All Rights Reserved