INFO
INNEKLIMA

Pianoer og flygler bør ikke stå rett ved en varmeovn, i direkte sollys eller kalde trekk. De bør stå minst 2 meter fra varmekilder. Sprekker kan oppstå i klangbunnen og i andre deler av instrumentet og gjøre stemmingen ustabil. Det kan også påvirke mekanikkdelene.

Det er en fordel å holde jevn temperatur og fuktighet i rommet der instrumentet står. Skiftet mellom årstidene forårsaker at instrumenter blir ustemte.  Der det er vanskelig å holde jevnt inneklima vil et  Piano Life  Saver System’ fra Dampp- Chaser Corporation være en bra investering. Det er et klimaanlegg for flygler og pianoer som reduserer klangbunnens bevegelser og stabiliserer instrumentet.

PIANOSTEMMING

Pianoer og flygler er mest stabile og vil holde stemmingen over lengre tid hvis de stemmes regelmessig. I et privat hjem holder det normalt med en gang i året, avhengig av bruk og instrumentets tilstand. Institusjoner, kirker og skoler som benytter instrumentene mye, stemmes de tre til fire ganger i løpet av året. Pianoer og flygler som benyttes til studio-opptak eller konserter, stemmes før hver bruk. Det utføres også regelmessig teknisk ettersyn.


På grunn av strengespennet i et piano:  10-15 tonn ( konsertflygler: 30 tonn ) , er det en fordel å unngå store justeringer. Derfor bør man ikke vente for lenge mellom hver pianstemming eller flygelstemming.  Hvis pianoet ligger for lavt i forhold til kammertonen, kan det gis et 'opptrekk' i tillegg til vanlig stemming.