Blogg

PIANOBLOGGEN

Her skal jeg legge ut informasjon om musikk, pianoindustriet, eller annen info relatert til faget.

Litt om familiens musikalske bakgrunn:

 

Moren min var fra Wales og hun fikk sine første sangtimer der og i London. Da hun var 19 år brøt annen verdenskrig ut. Hun tjenestegjorde i luftforsvaret ( WAAF ) og holdt i tillegg konserter for soldater i kirker og deltok i operaforestillinger. Etter krigen flyttet hun til USA hvor hun var solist i en kirke på fast basis og i forbindelse med konserter.

Ved spesielle anledninger fremførte hun Walisiske, Skotske og Irske sanger.

 

Farmoren min var pianist og underviste i piano i Philadelphia, USA. Hun var også sangerinne og solist i en kirke i samme by. Som tenåring spilte hun piano under visning av stumfilmer.

 

Oldefar spilte og underviste både i piano og fiolin i Philadelphia. I tillegg jobbet han en stund som pianostemmer på 1890 tallet. Dette vises i min farmors fødselsattest fra 1893.

En søster av farmor spilte cello og familien spilte ofte sammen og dannet en trio.

 

En nevø av oldemoren min var også pianostemmer i Philadelphia. Han utdannet seg senere til bygningsingeniør og var ansatt i kommunen.

 

 

Her kan du lese i New World Encyclopedia om pianoer:

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Piano

 

 

Litt om pianostemming:

 

Pianoer og flygler er mest stabile og vil holde stemmingen lengre hvis de stemmes regelmessig og minst en gang i året. På grunn av det enorme strengespennet , mellom 15 og 20 tonn, er det en fordel at man ikke gjør store justeringer og derfor ikke vente for lenge mellom hver stemming. Hvis det er slik at ditt instrument ligger lavt i forhold til kammertonen og det er ønskelig å gi det et ’opptrekk’, bør det stemmes igjen innen kort tid.

 

Klimaet i rommet:

 

Husk at ditt piano/flygel er laget hovedsakelig av tre som er et levende materiale.

 

Pianoer og flygler bør ikke stå rett ved en varmeovn, i sollys eller i direkte trekk.

De bør stå minst 2 meter fra varmekilder. Varme i gulvet kan være direkte skadelig for instrumenter. Sprekker kan oppstå i klangbunnen og i andre deler av instrumentet og gjøre det ustabilt. I tillegg kan ’ulyder’ oppstå. Dette kan være forårsaket av sprekkene.

 

Gjevn temperatur og fuktighet i rommet er en fordel. Årstidene er vanskelige for et piano og derfor er det bra å tilføre litt fuktighet i rommet gjennom vintermåneder, slik at kontrasten ikke blir så stor på sommeren . Klangbunnen trekker til seg fuktighet om sommeren og dermed blir klangbunnens krummingen større og mindre igjen ( flater seg ut )på vinteren. Strengene følger med klangbunnens bevegelse. Hvis det er store kontraster i inneklimaet, kan små sprekker oppstå på steget ( like ved stegstiftene ). Stegstiftene blir løsere i festet sitt på grunn av disse sprekkene og foråsaker svingninger/vibrasjoner som heter ’selvsving’. Stemmingen vil også holde dårlig i området rundt sprekkene.

Et ’Piano Life Saver System’ fra Dampp- Chaser Corporation er en bra investering og vil hjelpe å redusere klangbunnens bevegelser og stabilisere instrumentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemming av flygelet brukt under Nobels fredsprisutdeling i rådhuset 2017

 

Renee G Ingeberg

Renee G Ingeberg Copyright @ All Rights Reserved