Blogg

PIANOBLOGGEN

Her skal jeg legge ut informasjon om musikk, pianoindustriet, eller annen info relatert til faget.


Stemming av flygelet brukt under Nobels fredsprisutdeling i rådhuset 2017


Renee G IngebergFamiliens musikkbakgrunn:


Moren min var fra Wales og hun fikk sine første sangtimer der og i London. Da hun var 19 år brøt annen verdenskrig ut. Hun tjenestegjorde i luftforsvaret ( WAAF ) og holdt i tillegg konserter for soldater i kirker og deltok i operaforestillinger. Etter krigen flyttet hun til USA hvor hun var solist i en kirke på fast basis og i forbindelse med konserter.

Ved spesielle anledninger fremførte hun Walisiske, Skotske og Irske sanger.


Farmoren min var pianist og underviste i piano i Philadelphia, USA. Hun var også sangerinne og solist i en kirke i samme by.  Som tenåring spilte hun piano under visning av stumfilmer.


Oldefar spilte og underviste både i piano og fiolin i Philadelphia.  I tillegg jobbet han en stund som pianostemmer på 1890 tallet.

En søster av farmor spilte cello og familien spilte ofte sammen og dannet en trio.


En nevø av oldemoren min var også pianostemmer i Philadelphia. Han utdannet seg senere til bygningsingeniør og var ansatt i kommunen.


Litt om pianostemming:

Det tar mellom 1-2 timer å stemme et piano eller flygel. Tiden brukt avhengerav hvor ustemt instrumentet er.

Et piano eller flygel har ca 230 strenger ( avhengig av modellen ) med tilsammen 10 til 15 tonn trekk- kraft eller ’spenn’. Et konsertflygel har en trekk -kraft på 30 tonn.

Når man deler dette opp viser det seg at det er ca 76 kg trekk-kraft på hver streng.. Hver streng skal stemmes og balanseres ved å bruke riktig stemmenøkkelteknikk. Denne teknikken kan bare oppnås ved å stemme mange forskjellig instrumenter over lang tid og ved å ha en god lærer som viser teknikken gjennom kurs/veiledning, slik at man er oppmerksom på hva man gjør. Men det er spesielt viktig å stemme mange typer pianoer og flygler slik at man øver opp teknikken.Klimaet i rommet:


Pianoer og flygler er akustiske instrumenter. De bør ikke stå rett varmeovner, i sollys eller i direkte trekk.

De bør stå minst 2 meter fra varmekilder. Varme i gulvet kan være direkte skadelig for instrumenter.  Sprekker kan oppstå i klangbunnen og i andre deler av instrumentet og gjøre det ustabilt. I tillegg kan ’ulyder’ oppstå.

Gjevn temperatur og fuktighet i rommet er en fordel. Årstidene er vanskelige for et piano og derfor er det bra å tilføre litt fuktighet i rommet gjennom vintermåneder, slik at  kontrasten ikke blir så stor på sommeren . Klangbunnen trekker til seg fuktighet om sommeren og dermed blir klangbunnens krummingen større og mindre igjen ( flater seg ut )på  vinteren.  Strengene følger med klangbunnens bevegelse. Hvis det er store kontraster i inneklimaet, kan små sprekker oppstå på steget ( like ved stegstiftene ). Stegstiftene blir løsere i festet sitt på grunn av disse sprekkene og foråsaker svingninger/vibrasjoner som heter ’selvsving’.  Stemmingen vil også holde dårlig i området rundt sprekkene.

  Et  Piano Lifesaver System fra Dampp-Chaser Corporation er en bra investering og vil hjelpe å redusere klangbunnens bevegelser og stabilisere instrumentet.


Renee G Ingeberg Copyright @ All Rights Reserved