Bakgrunn og erfaring

Udtdanning og trening:

 

1989-1992: Treårig pianostemmer/tekniker utdanning ved Rud Videregåendeskole med lærer Carl - Johan Forss.

 

1995: Firma registrert i Brønnøysund.

 

1998: Autorisert av Norges Pianostemmer og Teknikerforening. NPTF.

 

1993-2005: Arbeid i en pianoforretning. Stemming, regulering av pianoer og flygler.

 

2010: Trening med master piano maker , Werner Albrecht på Bechstein fabrikken i Tyskland. Treningsområdet : Flygelregulering og konsertflygel stemmeteknikk.

 

2011: Trening i flygelregulering hos Steingraeber & Sohne i Bayreuth, Tyskland.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer enn 20 års erfaring innen konsert og studioarbeid.

 

Nobels fredsprisutdeling i rådhuset 2017

Private hjem

Aspheim Pianosenter

Forsvaret

Nasjonalgalleriet

Nrk

Kirker

Skoler

CD opptak

Nasjonalgalleriet

Oslo Griegfestival

Oslo kommune

Konsertsaler, kulturhus

Akershus Fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renee G Ingeberg

Renee G Ingeberg Copyright @ All Rights Reserved