Bakgrunn og erfaring

Udtdanning og trening:


1989-1992: Treårig pianostemmer/tekniker utdanning ved Rud Videregåendeskole med lærer Carl - Johan Forss.


1995: Firma registrert i Brønnøysund.


1998: Autorisert av Norges Pianostemmer og Teknikerforening. NPTF.


1993-2005: Arbeid hos en pianoforhandler.

Arbeidsområdet: Stemming, regulering av piano og flygelmekanikker.


2010:  Trening med master piano maker, Werner Albrecht, på Bechstein fabrikken i Tyskland.  Treningsområdet : Flygelarbeid og konsertflygel-stemmeteknikk.


2011:  Trening på Steingraeber & Sohne pianofabrikk.  Flygelarbeid.


2018:  Trening på Bösendorfer pianofabrikken.  Flygelarbeid.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24 års erfaring innen konsert og opptak i studio.


2017: Stemming av flygelet brukt under Nobels fredsprisutdeling i rådhuset 2017

 

Kunder:


Private hjem

Aspheim

Forsvaret

Nasjonalgalleriet

Nrk

Kirker

Skoler


Stemming og tekniskarbeid i forbindelse med CD opptak.


Camille Saint-Saëns andre pianokonsert med pianist Vadym Kolodhenko og Kringkastingsorkesteret.


https://www.gramophone.co.uk/review/grieg-piano-concerto


Nasjonalgalleriet

Oslo Griegfestival

Oslo kommune

Konsertsaler, kulturhus

Akershus Fylkeskommune

Oslo Kommune
Renee G Ingeberg

Renee G Ingeberg Copyright @ All Rights Reserved