Bakgrunn og erfaring

Udtdanning og trening.

 

1989-1992: Treårig pianostemmer/tekniker utdanning ved Rud Videregåendeskole med lærer Carl - Johan Forss.

 

1995: Firma registrert i Brønnøysund.

 

1998: Autorisert av Norges Pianostemmer og Teknikerforening. NPTF.

 

1993-2005: Arbeid in en pianoforretning. Stemming, regulering av pianoer of flygler. I tillegg arbeid hjemme hos kunder i Oslo og Akershus.

 

2010: Trening med master piano maker , Werner Albrecht. Trening i flygelregulering og konsertflygel stemmeteknikk i Tyskland.

 

2011: Trening i flygelarbeid hos Steingraeber & Sohne i Bayreuth, Tyskland.

 

 

Kunder:

 

Private hjem

Aspheim Pianosenter

Forsvaret

Nasjonalgalleriet

Nrk

Kirker

Skoler

CD opptak i flere studioer. Bla. Musikkloftet

Nasjonalgalleriet

Oslo Griegfestival

Oslo kommune

Konsertsaler, kulturhus

 

 

Arbeid for bl.a disse pianistene.

 

Einar Steen-Nøkleberg

Vadym Kholodenko. ( CD inspilling )

Håkon Austbø

Jens Harald Bratlie

Jorunn Marie Bratlie

Christian Ihle Hadland

Ketil Bjørnstad

Laura Mikkola

Jeanell Carrigan

Joachim Kwetzinski

Einar Henning Smebye

Håvard Gimse

 

Flere jazzpianister.

 

Mer enn 20 års erfaring innen studioopptak og konsertarbeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renee G Ingeberg

Renee G Ingeberg Copyright @ All Rights Reserved